Kontakt

Kontakt

Katolička obiteljska udruga “MILOSRDNO SRCE”

87 Adresa:

Pribilovići 1

72290 Novi Travnik

Bosna i Hercegovina

31 e-mail:

milosrdno.srce@gmail.com

info@milosrdno-srce.com

 78 Telefon:

+387 (0)63 046 321

+387 (0)63 588 154

91 Transakcijski račun:

UniCredit Bank: 3386702218970185

DEVIZNI – IBAN: Ba393386704818972444  –  swift: UNCRBA 22

Copyright © 2010 - 2015 milosrdno-srce.com. Sva su prava pridržana.