Obitelj put “CRKVE”

Duhovni kutak Obitelj put “CRKVE”
molitva

Duhovni kutak

Obitelj put “CRKVE”

Među tim brojnim putovima, obitelj je prvi i najvažniji put: zajednički, premda ostaje pojedinačni, jedinstven i neponovljiv, kao što je neponovljiv svaki čovjek; put kojima ljudsko biće ne može izmaknuti.
Čak ako odluči ostati samcem,može se reći da obitelj ostaje njegovo životno obzorje,kao ona osnovna zajednica u kojoj su korijeni cijele mreže njegovih društvenih odnosa, od onih bližih i najneposrednijih do onih najdaljih. Ne govorimo li i o svim ljudima koji žive na svijetu kao o >> obitelji čovječanstva u početku Bog. . . je tako ljubio svijet da je dao svoga jedino-rođenoga sina Bog od Boga i Svjetlo od Svjetla potpuno otkriva čovjeka i njemu samome>> (GS 22), čini to počevši od obitelji u kojoj je odlučio omogućiti mu rodit se i rasti.

Zna se da je Otkupitelj velik dio svoga života proveo u nazaretskoj skrovitosti, >>podložan>>(Lk 2,51) kao >>Sin čovječji >> Mariji, svojoj majci, i drvodjelcu Josipu . Nije li ta njegova sinovska >>poslušnost>> već prvi izraz one poslušnosti Ocu(Fil 2,8), po kojoj je svijet otkupio.Božansko otajstvo utjelovljena Riječi u tijesnom je dakle, odnosu s ljudskom obitelji.
Ne samo s jednom onom nazaretskom, nego na neki način sa svakom obitelji, premaonom što Drugi vatikanski koncil tvrdi Sina Božjega da se je on u utjelovljenju >>na stanovit način sjedinio sa svakim čovjekom>> (GS 22).Hodajući sa Kristom koji je >> došao >> na svijet >> služiti >> (Mt 20,28), Crkva smatra služenje obitelji jednom od svojih bitnih zadaća.U tom smislu kako čovjek, tako i obitelj predstavljaju >> put Crkve>>.

PISMO OBITELJIMA PAPE IVANA PAVLA II

Odgovori

Copyright © 2010 - 2015 milosrdno-srce.com. Sva su prava pridržana.